Dissenyem el Pla General d'Ordenació Urbana

La Regidoria de d'Urbanisme i Participació Ciutadana convida els veïns i veïnes de Tavernes Blanques a decidir sobre el futur del nostre poble.

Resultats

Participació 189 respostes

Quin és el principal problema de mobilitat del poble?

La mala comunicació amb els municipis confrontats.
29,03%
54
El trànsit constant per dins del poble que va a d'altres municipis.
37,10%
69
El trànsit rodat de dins del poble.
10,22%
19
La manca de vies adaptades per anar a peu.
12,90%
24
La falta de carrils bici o ciclo-carrers.
10,75%
20

Quina d'aquestes consideres que hauria de ser la primera acció a posar en marxa?

Limitació del creixement urbà.
9,19%
17
Millora de la mobilitat i descongestió del trànsit.
57,84%
107
Integració paisatgística de l'horta i el poble.
20,54%
38
Augment de les dotacions públiques amb inversions en edificis municipals.
12,43%
23

Quina d'aquestes realitats creus que podría reduir l'ús del cotxe per dins de Tavernes?

Falta d'aparcament al centre del municipi.
13,90%
26
Facilitats per a l'ús de la bicicleta.
24,60%
46
Peatonalització de zones cèntriques.
25,67%
48
Crear un entorn més agradable i millor adaptat per a caminar.
35,83%
67

Els límits del terme municipal, pel sud i per l'oest, encara conserven una part d'horta. Però paisatgísticament, no existeix una connexió entre el poble i l'horta ja que hi ha barreres físiques que les separen visualment. Creus que Tavernes milloraria si els espais de vora del poble amb l'horta es condicionaren?

Sí, el paisatge milloraria notablement.
62,03%
116
No, la connexió del poble i l'horta no milloraria Tavernes.
37,97%
71

Fa anys Tavernes va anar creixent urbanísticament d'acord a les necessitats poblacionals, però, últimament observem una baixada del nombre d'habitants i un augment de les vivendes buides. Consideres que davant el canvi de tendència, Tavernes ha de deixar de crèixer urbanísticament?

Sí, perquè no té sentit continuar construint quan hi ha tantes vivendes deshabitades.
70,49%
129
No, construir més sempre és positiu, encara que hi haja menys habitants.
29,51%
54

Com creus que es podria reduir a Tavernes el pas de vehicles des d'altres municipis cap a València?

Reclamant la creació d'una ronda que evite el trànsit per dins del municipi.
43,02%
77
Sol·licitant que es millore el transport públic cap a la ciutat.
30,17%
54
Creant un carril bici que connecte els municipis de l'antiga carretera de Barcelona amb la ciutat de València.
13,41%
24
Considere que aquest no és un problema per al tràfic a Tavernes.
13,41%
24

Estaries d'acord en peatonalitzar més carrers del nucli urbà?

Sí, milloraria el municipi i potenciaría el comerç local.
54,86%
96
No, no ho trobe convenient.
45,14%
79

De quina manera connectaries físicament i visualment el poble amb l'horta en els límits del terme?

Fent un passeig per a bicicletes i peatons.
59,20%
103
Substituint les tanques dels horts per barreres vegetals.
5,17%
9
Senyalitzant entrades i eixides de l'horta per poder-la transitar a peu.
18,39%
32
Fent algun mirador en alt per observar el paisatge.
17,24%
30

Cal preveure la creació d'un parc públic d'habitatges?

Sí, per a preveure moviments migratoris i/o increment de la natalitat.
43,86%
75
No, les variacions de la població previsiblement seran poc significatives.
56,14%
96

Quin creus que hauria de ser l'ús habitual de l'antic mercat?

Mercats temàtics.
36,42%
63
Exposicions temporals.
12,14%
21
Punt d'informació municipal.
14,45%
25
Espai de trobada dotat amb bancs i d'altre mobiliari urbà.
36,99%
64

Tenint en compte l'escàs terme de Tavernes, quina creus que hauria de ser la prioritat en cas d'augmentar les dotacions públiques amb un nou edifici municipal?

Un auditori per a projeccions i espectacles.
32,56%
56
Una nova escoleta municipal més cèntrica i millor dotada.
22,67%
39
Un nova llar de jubilats.
0,00%
0
Un centre de dia.
44,77%
77

Sexe

Masculí
42,25%
79
Femení
57,75%
108

Edat

16-24 anys
13,23%
25
25-34 anys
15,34%
29
35-44 anys
28,57%
54
45-54 anys
24,34%
46
55-64 anys
11,11%
21
65-74 anys
5,29%
10
+75 anys
2,12%
4

Mètode de transport

Cotxe
41,06%
62
Bici
6,62%
10
A preu
52,32%
79

ENQUESTA ACTUAL

Pla General d'Ordenació Urbana

15 de juny al 28 de juliol

PUNTS DE VOTACIÓ

Si ho prefereixes, pots votar de forma presencial en els següents llocs:

  • Ajuntament de Tavernes Blanques

DUBTES O INCIDÈNCIES?